SMILE for LIFE

Paul

Paul är idag en viljestark envis femåring, som föddes med Cerebral Pares. I början av år 2021 kom till hemmet, då två år gammal. Paul var kraftigt undernärd när han kom.

Och som har medfört att Paul dagligen är i behov av ett näringstillskott, utöver den den mat som han äter tillsammans med sina vänner i hemmet. Tillskottet är ett måste för att tillgodose Pauls kroppsliga behov. För att överleva, och kunna tillgodogöra sig den långsiktiga rehabilitering som han nu ges för att kunna utvecklas steg för steg. Ett tillskott som för hemmet är alltför belastande för dom och deras matbudget. Omräknat som vanliga måltider blir det 150 måltider.  Idag ligger kostnaden för näringstillskottet  i sponsorsprojektet SMILE for LIFE, av Kuzzidodo Manus-Produktion.

Paul är den av dom tre killarna som är mest resurskrävande, behov av hjälp/tillsyn dygnet runt av en medarbetare på hemmet.

Likt dom andra killarna så har heller inte Paul tidigare fått någon rehabilitering. Så det är en lång väg att gå, vilket vi alla i projektet är medvetna om och jobbar utefter dessa förutsättningar med en professionell rehabilitering tillsammans med en  fysioterapeut. En första tids-period om tre år, är satt fram till hösten 2026. Då vi tillsammans kommer att uppgradera oss inför kommande period två. Ett projekt som kommer utvecklas med tiden och resultera i ett flertal perioder utöver de två.

Sharif

Sharif kom till hemmet den 27 december 2023, Idag är Sharif 6-år, och han var tre år då han förlorade båda sina föräldrar  i hiv/aids, år 2020. Då Sharif var 8-9 månader gammal drabbades han  av sjukdomen Spinal Muscular Atrophy (SMA)

Det var i samband med att Bazira och Mirembe (grundarna av Abigail Children Ministry) under jul var ute på landsbygden för att dela ut mat och förnödenheter till behövande äldre, som dom träffade på Sharif som då bodde hos sin mormor ute på landet. Krypandes runt på alla fyra på gruset, i shorts och T-shirt, smutsig, med en förtvivlan av uppgivenhet i blicken. Avsaknad av mat, vård, omsorg och hjälpmedel, blev det så att Sharif med mormoderns medgivande flyttade till hemmet. Där han nu får daglig omsorg såsom ett barn förtjänar för att steg för steg utvecklas som individ.

SMILE for LIVE bekostade renoveringen av en rullstol som Christopher vuxit ur, så nu har Sharif fått en egen rullstol att ta sig fram med utanför hemmet och kan följa med sina dansande vänner ut på äventyr.

Detta tillsammans med professionell rehabilitering med en fysioterapeut samt att Sharif fått knäskydd för att kunna röra sig fritt i hemmet och samtidigt hålla kroppen igång.  Idag säger inte bara hans blick något helt annat, hela Sharif strålar av glädje över sitt nya liv fyllt med möjligheter.          

Christopher

Christopher var tio år när Abigail Children Ministry år 2020 fick in ett tips om en liten kille som levde i total misär.

Christopher är född med Cerebral Pares, och hade aldrig stått upp på sina ben, ej heller fått någon form av rehabilitering.

Chris (som han kallas för) hittas liggandes på ett stampat jordgolv, eller såsom barnhemmet själva beskriver situationen / av den syn dom själva möttes av vid deras första möte med Chris; 

  Påträffas mycket undernärd, svältande, äter och lever liggandes på ett lergolv...

Den då tioåriga Christopher flyttar omgående till hemmet år 2020, det som räddar hans liv.

En MILSTOLPE

Den 6 oktober 2023, fyra dagar innan Christopher fyller tretton år står han för första gången upp på sina ben. Med hjälp av ett ståbord vrist stöd  som vi låtit fysioterapeuten tillverkat personligt anpassat till Chris. Sponsrat av SMILE for LIFE

När man aldrig någonsin tidigare har stått upp och belastat sina ben, så blir bara själva upplevelsen skrämmande, men också smärtsam när senor och muskler skriker av smärta med att sträckas ut. Så Chris upplevelser den dagen var tårfyllda. Men dagen efter gav sig denna kämpe på det igen och stod där rakt upp och ner skrattandes av lycka och stolthet.  

Så länge rehabiliteringen medför framsteg kommer den att fortlöpa, och så även om inga synliga framsteg uppnås. Eftersom neurologisk rehab är färskvara som behöver underhållas livet ut.  Och killarna är unga med stora delar av sina liv liggandes framför sig.  Vilket gör att hela detta projekt är för mig oerhört personligt viktigt att genomföra med hundraprocentigt fokus på vad som är bäst för killarna, att inga av oss runt omkring får ge upp. Det är ända in i kaklet som gäller hela vägen.

Killarnas vardag

Paul, Sharif, Christopher

Historiska bilder

Paul, Sharif, Christopher

Historien bakom  SMILE for LIFE

Det var hösten 2008 som jag (Stefan Di-Omnia) drabbades av tre hjärnblödningar på nio dagar. Jag var då fyllda 44 år

Köp ett signerat samt numrerat exemplar till stöd för grabbarnas rehabilitering.  Absolut de sista signerade femtio exemplaren av boken. Hela beloppet går oavkortat till att köpa in